نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

آخرین نظرات
وبلاگ های دانشجویی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

فیلم آموزشی گزارش سفر

استاد کارگاه: مجید فکری - معاون سردبیر روزنامه خراسان

دوره آموزشی راهبری فضای مجازی - آذر 1392

دریافت


نمونه گزارش از سفر - مجید فکری
نمونه گزارش از سفر - صدیقه بهشتی

  • کانون نشریات

کارآمد ترین و رایج ترین سبک تنظیم خبر سبک هرم وارونه نام دارد.

در این سبک به ترتیب مهمترین مطلب رویداد در ابتدای خبر و کم ارزش ترین مطلب در انتها قرار می گیرد.

مزایا:
 الف) زمان برای دریافت مهمترین قسمت مطلب کوتاه است. (سرعت انتقال خبر)
 ب) لید دارد که در آن مهمترین بخش خبر ارایه می شود.
 ج) سادگی ویرایش، تیتر نویسی و صفحه آرایی.

  • کانون نشریات