نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

آخرین نظرات
وبلاگ های دانشجویی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

اطلاع دادن درباره یک رویداد جاری که میتواند برای گروهقابل توجهی از مردم جالب باشد.
امروزه رسانه ها بدوت وقفه خبرپرانی میکنند و علاوه بر اطلاع رسانی، افکار عمومی را با اخبار خود شکل میدهند.
  • کانون نشریات