نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

آخرین نظرات
وبلاگ های دانشجویی

۲۰ مطلب با موضوع «فیلم» ثبت شده است

فیلم آموزشی "عناصر خبری"

استاد کارگاه: کوروش شجاعی - مدیرمسئول سابق روزنامه خراسان

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 


دریافت
  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "رسانه دانشجویی" 

استاد کارگاه: هادی قاسمی - مسئول خبرگزاری دانشجو

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیر ماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "یونیفرم و گرید نشریه" 

استاد کارگاه: حامد امامی - گرافیست و صفحه آرا

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیر ماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "اثرگذاری محتوا"

استاد کارگاه: وحید جلیلی - سردبیر مجله راه

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 

دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "آشنایی با نشریات زرد"

استاد کارگاه: کوروش شجاعی - مدیرمسئول سابق روزنامه خراسان

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "بسته تیتری در مطبوعات"

استاد کارگاه: وحید جلیلی - سردبیر مجله راه

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 

   

 دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی گزارش سفر

استاد کارگاه: مجید فکری - معاون سردبیر روزنامه خراسان

دوره آموزشی راهبری فضای مجازی - آذر 1392

دریافت


نمونه گزارش از سفر - مجید فکری
نمونه گزارش از سفر - صدیقه بهشتی

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی گزارش از مکان

استاد کارگاه: مجید فکری - معاون سردبیر روزنامه خراسان

دوره آموزشی راهبری فضای مجازی - آذر 1392

  • کانون نشریات
فیلم آموزشی گزارش خبری

استاد کارگاه: مجید فکری - معاون سردبیر روزنامه خراسان

دوره آموزشی راهبری فضای مجازی - آذر 1392
دریافت
 
  • کانون نشریات

فیلم آموزشی نشریه نگاری

استاد کارگاه: تقی دژاکام - داور جشنواره های مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشریات بسیج دانشجویی و نشریات دانشگاه های علوم پزشکی

دوره آموزشی راهبری فضای مجازی - آذر 1392

دریافت
  • کانون نشریات