نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

آخرین نظرات
وبلاگ های دانشجویی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گزارش از شخص» ثبت شده است

◀️ در گزارش از شخص، از مصاحبه ها و مشاهدات و نیز نگارش خلاق برای کشیدن تصویری واضح و شفاف از فرد استفاده می شود.

◀️ در این گزارش مصاحبه با وی و زندگینامه شخص از جمله مهمترین عوامل غنا بخش محسوب می شود.

◀️ در انتخاب سوژه برای گزارش، محبوبیت، جذابیت یا اقتدار فرد حائز اهمیت است.

◀️ خمیر مایه اصلی گزارش از شخص را مصاحبه با شخص تشکیل می دهد. با وجود این گزارش از شخص چیزی فراتر از یک مصاحبه صرف با شخص مورد نظر است؛ بلکه نیازمند به دست آوردن اطلاعات وسیع تر درباره وی خواهد بود.

◀️ در گزارش از شخص گزارشگر سعی میکند در محل زندگی شخص مورد نظر حضور پیدا کند، محل کار او را ببیند و به اخلاقیات او توجه کند.

◀️ بسته به شخص نوع سوال ها و جمع آوری اطلاعات درباره وی و روش تنظیم مطلب متفاوت خواهد بود. ممکن است گزارشگر از شخصی حتا غذای مورد علاقه اش را هم بپرسد

  • کانون نشریات

گزارش از شخص:
این قبیل گزارشها مى تواند درباره اشخاص معروف و سرشناس، افراد مورد توجه عموم و کسانى که مردم نیاز به شناخت و آشنایى بیشتر با آنان دارند، باشد
افراد گمنام و غیرمشهور که شخصیت، زندگى، کار یا خصوصیات آنان که هم براى مخاطبان جاذبه دارد و هم بر اطلاعات و آگاهی شان می افزاید نیز می توانند سوژه گزارش از شخص باشند.
تهیه گزارش درباره برخى از شاعران، نویسندگان، شخصیتهاى علمى، سیاسى و تاریخى،صاحبان برخى از حرفه ها و مشاغل، مخترعان، محققان و... از نمونه هاى قابل ذکر در این نوع گزارش هستند...

در این نوع گزارش، هدف، توصیف و تشریح ویژگی ها، شخصیت، آثار، اعتقادات و عملکردهاى یک شخص است که به هر دلیل براى خواننده جاذبه دارد.

در «گزارش از شخص» با توصیف حالات، حرکات و سکنات، روحیات و خلاصه ویژگیهاى مختلف فرد مورد نظر از جمله عکس العمل ها و اظهارنظرهایش، این شخصیت براى خواننده معرفی می شود و شناخت کافى از شخصیت او، حرفه اش، عقایدش، تأثیرگذاری هایش، زندگى شخصى و اجتماعیش وخلاصه هرآنچه که براى تکمیل شخصیت پردازى وى لازم باشد، به دست می دهد.

  • کانون نشریات