نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

نشریه نگاری

پایگاه اطلاع رسانی و آموزشی نشریات بسیج دانشجویی خراسان رضوی

آخرین نظرات
وبلاگ های دانشجویی

۷ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

فیلم آموزشی "مخاطب"

استاد کارگاه: وحید جلیلی - سردبیر مجله راه

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "رسانه دانشجویی" 

استاد کارگاه: هادی قاسمی - مسئول خبرگزاری دانشجو

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیر ماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "یونیفرم و گرید نشریه" 

استاد کارگاه: حامد امامی - گرافیست و صفحه آرا

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیر ماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "شرایط گویندگی" قسمت اول

استاد کارگاه: شهرام رفوگران - مجری رادیو و تلویزیون

دوره آموزشی نشریات صوتی کاظم اخوان - شهریور ماه 1394 


دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "اثرگذاری محتوا"

استاد کارگاه: وحید جلیلی - سردبیر مجله راه

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 

دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "آشنایی با نشریات زرد"

استاد کارگاه: کوروش شجاعی - مدیرمسئول سابق روزنامه خراسان

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 دریافت

  • کانون نشریات

فیلم آموزشی "بسته تیتری در مطبوعات"

استاد کارگاه: وحید جلیلی - سردبیر مجله راه

دوره آموزشی طرح ولایت نشریات - تیرماه 1394 

   

 دریافت

  • کانون نشریات